Στρατηγικές αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων σε κεφαλαλγικούς ασθενείς

Μαλεγιαννάκη Αμαρυλλίς-Χρυσή1, Γιαζκουλίδου Αικατερίνη2, Δερμιτζάκης Εμμανουήλ3, Γεωργιάδης Γεώργιος3, Τσίπστιος Ιάκωβος3.

1 Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ
2 Α' Ψυχιατρική Κλινική, ΑΠΘ, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»
3 Νευρολογική Κλινική, ΕΣΥ, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

Στόχος:
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση σε ένα δείγμα 35 ασθενών με κεφαλαλγία (α) της επίδρασης των δημογραφικών παραγόντων (φύλο, ηλικία, επαγγελματική ενασχόληση, οικογενειακή κατάσταση) στις στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, (β) των σχέσεων των στρατηγικών αυτών με την επίδοση σε νευροψυχολογική δοκιμασία σχεδιασμού και λύσης προβλημάτων και (γ) την επίδραση των στρατηγικών στην ποιότητα του ύπνου.

Μέθοδος:
Με ατομική συνέντευξη καταγράφθηκαν τα δημογραφικά δεδομένα και πληροφορίες για τους στρεσογόνους παράγοντες. Για την αξιολόγηση των στρατηγικών χορηγήθηκε η Κλίμακα για τη Στρατηγική Προσέγγιση στην Αντιμετώπιση των Προβλημάτων των Hobfoll, Dunahoo και Monnier (1993), ενώ για την αξιολόγηση της ικανότητας σχεδιασμού χορηγήθηκε η νευροψυχολογική δοκιμασία του Πύργου του Λονδίνου της Shallice (1982).

Αποτελέσματα- Συζήτηση:
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων διακύμανσης αποκάλυψαν στατιστικώς σημαντικές κύριες επιδράσεις των παραγόντων του φύλου και της οικογενειακής κατάστασης στην επιλογή των στρατηγικών αντιμετώπισης των προβλημάτων. Ειδικότερα, οι άντρες ασθενείς με κεφαλαλγία υιοθετούν πιο αντικοινωνικές, πιο επιφυλακτικές και πιο έμμεσες στρατηγικές σε σχέση με τις γυναίκες. Επίσης, οι διαζευγμένοι ή χήροι ασθενείς έχουν πιο επιθετική και αντικοινωνική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων από τους παντρεμένους ή σε σχέση, αλλά και από όσους είναι άγαμοι ή χωρίς σχέση. Οι συσχετίσεις έδειξαν ότι όσο πιο επιφυλακτικοί είναι οι ασθενείς τόσο ικανότεροι αποδεικνύονται στο σχεδιασμό και την επίλυση του νευροψυχολογικού έργου. Τέλος, οι ασθενείς που δε βασίζονται στον κοινωνικό περίγυρο και αυτοί που αντιμετωπίζουν άμεσα οι ίδιοι τα προβλήματα έχουν περισσότερους εφιάλτες.