Η βαθμολόγηση με το ADCB SCORE 45 ασθενών που υπέστησαν παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο.
Πρόγνωση στις 7 και στις 90 μέρες.
Ενδιάμεσα αποτελέσματα μιας ανοιχτής προοπτικής μελέτης.

Δερμιτζάκης Εμμανουήλ1, Μπουζιάνη Χρυσάνθη1, Κούσουλα Βαρβάρα2, Rudolf Jobst1, Τσίπτσιος Ιάκωβος1

1 Νευρολογική Κλινική, ΕΣΥ, Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Θεσσαλονίκη
2 Γ' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή:
Το παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΠΙΕ) χαρακτηρίζεται από ένα αιφνιδίως εμφανιζόμενο νευρολογικό έλλειμμα διάρκειας μικρότερης των 24 ωρών. Η κλίμακα ABCD προτάθηκε ως προγνωστικό εργαλείο του κινδύνου να υποστεί ο ασθενής με ΠΙΕ ένα εγκατεστημένο ΑΕΕ σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σκοπός - Μέθοδος:
Σε μορφή ανοιχτής προοπτικής μελέτης εξετάζονται οι ασθενείς που νοσηλεύονται με ΠΙΕ στην νευρολογική ή σε παθολογική κλινική του Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». Βαθμολογούνται με το ABCD score  και διενεργείται παρακλινικός έλεγχος, καθώς και κλινική επανεκτίμηση, 7 και 90 ημέρες μετά το συμβάν.

Αποτέλεσμα:
Μέχρι σήμερα εξετάσθηκαν 45 ασθενείς (22 άνδρες με μέση ηλικία 62,4 χρό­νια και 23 γυναίκες με μέση ηλικία 60,3). Βαθμο­λογία (ABCD score) 0 είχαν 2 ασθενείς (4,4%), 1 είχαν 2 (4,4%), 2 είχαν 9 (20%), 3 είχαν 10 (22,2%), 4 είχαν 12 (26,7%), 5 είχαν 8 (17,8%) και 6 είχαν 2 (4,4%).
9 ασθενείς είχαν ευρήματα στην απεικόνιση του εγκεφάλου που να συσχετίζονται με το ΠΙΕ. Σε 2 ασθενείς (και οι δυο με score=4) διαπιστώθηκε -ασυμπτωματική- στένωση καρωτίδων 60-70% και σε έναν συμπτωματική απόφραξη καρωτίδας.
Στις 7 ημέρες (n=42), κανένας δεν υπέστη ΑΕΕ ενώ ένας (score=2) έπαθε ασταθή στηθάγχη.
Στις 90 ημέρες (n=28) 2 ασθενείς υπέστησαν ισχαιμικό ΑΕΕ (score 4 και 5), 2 είχαν επανειλημμένα ΠΙΕ (score 2 και 1 αλλά με σύνδρομο Marfan), 1 ένα ΠΙΕ (score=2), 1 έχει αδυναμία στα κάτω άκρα λόγω λευκοεγκεφαλοπάθειας (score=5). Τέλος ένας ασθενής με score=3 ενώ δεν είχε γί­νει σύσταση από τους νευρολόγους έκανε επέμβαση στην καρωτίδα και απεβίωσε από επιπλοκή του χειρουργείου.

Συμπέρασμα:
Η μελέτη είναι σε εξέλιξη.