Δωδεκάμηνη καταγραφή των νευρολογικών περιστατικών στα ΤΕΠ του Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Αριθμός περιστατικών, λόγος προσέλευσης, έκβαση.

Δερμιτζάκης Εμμανουήλ, Rudolf Jobst, Κυριακίδης Παναγιώτης, Γκράβας Ιωάννης, Μπουζιάνη Χρυσάνθη, Δημαρέλου Ζωή, Λυσίτσας Κωνσταντίνος, Γεωργιάδης Γεώργιος, Τσίπτσιος Ιάκωβος

Νευρολογική Κλινική, ΕΣΥ,  Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Θεσσαλονίκη


Εισαγωγή - σκοπός:
Στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» έγινε καταμέτρηση και ποιοτική ανάλυση των νευρολογικών περιστατικών.

Υλικό - μέθοδος:
Κατά το δωδεκάμηνο από τον Φλεβάρη 2006 έως Γενάρη 2007 συλλέχθηκαν τα στοιχεία από όλους τους ασθενείς που εξετάστηκαν από τους εφημερεύοντες γιατρούς της νευρολογικής κλινικής στα ΤΕΠ καθώς και από τη περιγραφή των συμπ­τω­μάτων και την αντιμετώπιση των ασθενών όπως καταγράφηκαν στο βιβλίο επειγόντων νευρολογικών περιστατικών. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν ανά μήνα και αθροίστηκαν.

Αποτέλεσμα:
Ο αριθμός των ασθενών ήταν 5901. Το κυρίαρχο σύμπτωμα ή ο λόγος εξέτασης ήταν: στο 17% ζάλη- ίλιγγος που δεν αποδόθηκαν σε ΑΕΕ, στο 16,9% κεφαλαλγία, στο 10,6% ημι­πάρεση ή ημιπληγία, στο 7,4% ΓΑΔ, αντίδραση πανικού, αντίδραση μετατροπής ή άλλη ψυχιατρική διατα­ραχή, στο 5,1% αιμωδίες άκρων, στο 4,7% απώλεια συνειδήσεως, στο 3,7% κρίση Ε, στο 1,7% αστάθεια ή αδυναμία στη βάδιση που δεν αποδό­θη­καν σε ΑΕΕ, στο 1,5% δυσαρθρία, στο 1,5% περιφερική πάρεση προσωπικού νεύρου, στο 1,3% υποτροπής ΣΚΠ, στο 0,9% διπλωπία, στο 0,8% κώμα ή λήθαργος και στο 26% άλλα.
Στο 33,1% του συνόλου των ασθενών έγινε εισαγωγή είτε στην νευρολογική κλινική (17,2% του συνόλου) ή σε άλλη κλινική (9,3%) ή στην βραχεία νοσηλεία του νοσοκομείου (6,5%).

Συμπεράσματα:
Θεωρούμε πολύ μεγάλο τον αριθμό των περιστατικών για μια κλινική που εφημερεύει κάθε τέσσερις ημέρες και σε όλες τις πρωινές εφημερίες.
Επίσης προκαλεί εντύπωση ο μεγάλος αριθμός ασθενών που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε πρωτοβάθμιες δομές (π.χ. απλές κεφαλαλγίες ή περιφερικός ίλιγγος) ή που είναι αμιγώς ψυχιατρικά περιστατικά.
Σαφώς εποχική κατανομή έχει η περιφερική παράλυση του Bell.