Τί είναι το ημερολόγιο κεφαλαλγίας;

Το ημερολόγιο κεφαλαλγίας είναι μια απλή μέθοδος καταγραφής των πονοκεφάλων του ασθενούς με έναν τρόπο ώστε να μπορεί ο ίδιος αλλά και ο νευρολόγος που τον κουράρει να παρακολουθούν την πορεία των κεφαλαλγιών, την συχνότητα εμφάνισης, την ένταση, την ανταπόκριση στην φαρμακευτική αγωγή, την αλληλοσυσχέτιση με εκλυτικούς παράγοντες. Έτσι πολλές φορές και ο ασθενής συνειδητοποιεί καινούργια πράγματα για τον πονοκέφαλο του που αλλιώς δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει (είναι γνωστό ότι γενικά ένας ασθενής δεν μπορεί να θυμηθεί με ακρίβεια τα συμπτώματα του μετά από 15 ημέρες, εκτός και εάν τα καταγράψει κάπου).

Το ημερολόγιο αποτελείται από διάφορες στήλες, όπως:

Ημερομηνία, ώρα έναρξης του πονοκεφάλου, συσχέτιση με εκλυτικούς παράγοντες, βαθμολόγηση του πόνου, εάν συσχετίζεται με την έμμηνο ρύση, εάν ο ασθενής έλαβε φάρμακα και ποια φάρμακα, ανταπόκριση στα φάρμακα κλπ.

Η βοήθεια για τον θεράποντα νευρολόγο είναι πολύ μεγάλη, γιατί φανταστείτε ότι με μια ματιά μπορεί να καταλάβει τί ακριβώς έγινε σε σχέση με τον πονοκέφαλο του ασθενούς π.χ. το τελευταίο εξάμηνο.

Η Ελληνική Εταιρία Κεφαλαλγίας (ΕΕΚ) κατά καιρούς εκδίδει τέτοια ημερολόγια.