Τι είναι η κλίμακα EDSS στην Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Expanded Disability Status Scale ή κλίμακα EDSS είναι μια μέθοδος για να μετράμε την αναπηρία που μπορεί η σκλήρυνση Κατά Πλάκας να προκαλέσει στον ασθενή και να παρακολουθούμε την εξέλιξη της. Χρησιμοποιείται τόσο στην κλινική πράξη όσο και στην έρευνα και στις μελέτες για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Έχει αναπτυχθεί από έναν νευρολόγο ονόματι Kurtzke το 1983.

Μετράει και παρακολουθεί 8 λειτουργικά συστήματα που σχετίζονται με το κεντρικό Νευρικό Σύστημα, που ως γνωστόν πάσχει στην Νόσο. Τα συστήματα αυτά είναι:

  1. 1)Πυραμιδικό σύστημα, με αυτό οι νευρολόγοι ελέγχουμε την κινητικότητα και την αδυναμία των άκρων

  2. 2)Παρεγκεφαλιδικές λειτουργίες, αφορούν την ικανότητα εκτέλεσης συντονισμένων κινήσεων, το τρέμουλο στα χέρια, την σταθερότητα του κορμού

  3. 3)Λειτουργίες του εγκεφαλικού στελέχους, συσχετίζονται με την ομιλία, την κατάποση, το φαινόμενο του νυσταγμού

  4. 4)Αισθητική λειτουργία, αφορά στα μουδιάσματα και στην απώλεια π.χ. της αφής

  5. 5)Λειτουργίες του εντέρου και της ουροδόχου κύστεως

  6. 6)Οπτικές λειτουργίες

  7. 7)Ανώτερες νοητικές λειτουργίες

  8. 8)Άλλες νευρολογικές λειτουργίες

Κάθε λειτουργικό σύστημα λαμβάνει κάποιους βαθμούς (0= καμιά επίδραση, 5 ή 6 = μεγάλη επίδραση). Το score ξεκινάει από το 0 και φτάνει μέχρι το 10. Η εξέταση, η καταγραφή και η παρακολούθηση γίνεται από νευρολόγο.

Έτσι το τελικό score που λαμβάνει ο ασθενής και η αντίστοιχη νευρολογική του κατάσταση φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

score EDSS

κατάσταση ασθενούς

0

Φυσιολογική νευρολογική εξέταση

1,0

Ελάχιστα σημεία από ένα λειτουργικό σύστημα μόνο ? Καμιά αναπηρία

2,0

Ευρήματα από δυο λειτουργικά συστήματα- ελάχιστη αναπηρία

3,0

Ευρήματα και αναπηρία από τρία ή τέσσερα λειτουργικά συστήματα- ασθενής πλήρως περιπατητικός

3,5

Πλήρως περιπατητικός ασθενής αλλά με ευρήματα μέχρι και από πέντε λειτουργικά συστήματα

4,0

Ασθενής αυτάρκης και μπορεί να κυκλοφορεί περίπου 12 ώρες την ημέρα. Δυνατότητα βάδισης χωρίς βοήθημα ή στάσης για 500 μέτρα

5,0

Αρκετά σοβαρή αναπηρία ώστε να εμποδίζει τις καθημερινές δραστηριότητας και την εργασία. Δυνατότητα βάδισης χωρίς βοήθημα ή στάσης για 200 μέτρα

5,5

Δυνατότητα βάδισης χωρίς βοήθημα ή στάσης για 100 μέτρα. Σοβαρή αναπηρία.

6,0

Απαιτείται βοήθημα για την βάδιση (πατερίτσα, μπαστουνάκι, υποστήριγμα) για βάδιση 100 μέτρων.

7,0

Αδυναμία βάδισης για πάνω από 5 μέτρα ακόμη και με βοήθημα. Ουσιαστικά περιορίζεται στην αναπηρική καρέκλα (12 ώρες την ημέρα)

8,0

Περιορισμένος στο κρεβάτι ή στην αναπηρική καρέκλα και μετακινείται μόνο με αυτήν, αλλά μπορεί να μην περνάει στο κρεβάτι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Διατηρεί πολλές καθημερινές λειτουργίες που αφορούν στην αυτοεξυπηρέτηση του.

9,0

Ο ασθενής ανήμπορος και πλήρως καθηλωμένος στο κρεβάτι του. Μπορεί όμως να καταπίνει και να επικοινωνεί.

10

Θάνατος από ΣΚΠ.